०८०/०८१
दस्तावेज
Attachment Size
२०८० माघदेखि चैत्रसम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरु.pdf 1.02 MB
२०८० कार्तिक देखि पौषसम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरु_1.pdf 1.3 MB
२०८० श्रावणदेखि असोजसम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरु_0.pdf 1007.98 KB
२०८० बैशाखदेखि असारसम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf 486.96 KB
२०७९ पौष देखि चैत्र सम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf 426.01 KB
२०७९ श्रावण देखि मंसिर सम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण_0.pdf 1.06 MB
२०७८ मंसिर देखि २०७९ असार सम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf 782.49 KB
२०७८ श्रावण देखि २०७८ मंसिर सम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण.docx 124.36 KB
२०७७ पौष देखि २०७८ असार सम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf 583.75 KB
२०७७ श्रावण देखि मंसिर सम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf 595.94 KB
२०७६ मंसिर देखि २०७७ असार सम्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरुको विवरण.pdf 531.93 KB
२०७६ श्रावण- कार्तिक सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरुको विवरण.pdf 721.92 KB