०७८/०७९

. सं.

फोटो

नाम, थर

पद

मन्त्रालय

मोबाइल नम्बर

email ID

डा. गोपीकृष्ण खनाल

डा. गोपीकृष्ण खनाल

प्रमुख सचिव

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय

 

९८५८००४४४४

ocmcmkarnali@gmail.com

Aananda Saru

श्री आनन्द सारु 

सचिव

९८५१२२९३०१

saruananda1@gmail.com

a

विष्णु प्रसाद कोइराला

सचिव   koirala20nu@gmail.com

Sankhar Bahadur K.C.

श्री शंकर बहादुर के.सी.

सचिव (कानून)

९८५११९९६३६

kcshankar2071@gmail.com

Dhrubaghimire

श्री ध्रुव घिमिरे

सचिव

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

 

moialkarnali@gmail.com
ghimiredhruba56@gmail.com

श्याम कृष्ण थापा

श्री श्याम कृष्ण थापा

सचिव

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

९८५८०४९६००

moeap6@gmail.com

Bishnu Bhandari

विष्णु भण्डारी

सचिव

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय

 

mopidskt@gmail.com


सन्त बहादुर सुनार

श्री सन्त बहादुर सुनार

सचिव

सामाजिक विकास मन्त्रालय

९८५८०८९६००

mosdsurkhet@gmail.com

डा. विनोद प्रसाद देवकोटा

डा. विनोद प्रसाद देवकोटा

सचिव

उद्योगपर्यटनवन तथा वातावरण मन्त्रालय

९८५८०५५१४८

binod_devkota@ymail.com
mojspost@gmail.com


moitfe@gmail.com

१०

नरहरी घिमिरे

डा. नरहरि प्रसाद घिमिरे

सचिव

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

९८५८०७०६०१

secretarymolmac@gmail.com

११

nabin chandra adhikari

नविनचन्द्र अधिकारी

सचिव

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय

९८५११३१०१७

adhikarinc@gmail.com
sachib_mowred_karnali@yahoo.com