Hon.Chief Minister

श्री महेन्द्र बहादुर शाही

माननीय मुख्यमन्त्री

Body
Karnali Infographics

 

Pp

श्री गणेश प्रसाद पाण्डे

प्रमुख सचिव

9851131032

Anand Saru

श्री आनन्द सारु

सचिव

Bharat Kumar Sharma

श्री भरतकुमार शर्मा

सचिव

Shankhar Sir

श्री शंकर बहादुर के.सी.

सचिव (कानून)

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मिति २०७८ साल बैशाख देखि असार १ गते सम्मका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु ०७७/०७८ २०७८ साल बैशाख देखि असार १ गते सम्मका निर्णयहरु.pdf 06/22/2021 - 14:39
मिति २०७७ बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७७/०७८ २०७७ बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु.pdf 06/22/2021 - 14:27
मिति २०७६ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७६/०७७ २०७६ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु_1.pdf 04/19/2021 - 13:57
मिति २०७५ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७५/०७६ २०७५ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु.pdf 04/19/2021 - 13:55
मिति २०७४ साल फागुन ६ गते देखि चैत्र ३० गतेसम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७४/०७५ २०७४ फाल्गुन ६ गते देखि चैत्र ३० गते सम्मका निर्णयहरु_0.pdf 02/28/2021 - 11:40

सचिवस्तरीय निर्णयहरु