Hon.Chief Minister

श्री महेन्द्र बहादुर शाही

माननीय मुख्यमन्त्री

Body
Karnali Infographics

 

CM

श्री चन्द्र मान श्रेष्ठ

प्रमुख सचिव

Anand Saru

श्री आनन्द सारु

सचिव

Balsagar

श्री बलसागर गिरी

सचिव (कानून)

मन्त्रालयको निर्णय :

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मिति २०७७ साल फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु ०७७/०७८ मिति २०७७ साल फाल्गुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf 02/28/2021 - 11:44
मिति २०७७ साल माघ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु ०७७/०७८ मिति २०७७ साल माघ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf 02/28/2021 - 11:43
मिति २०७७ साल पौष ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु ०७७/०७८ मिति २०७७ साल पौष ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf 02/28/2021 - 11:43
मिति २०७७ साल मंसिर १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु ०७७/०७८ मिति २०७७ साल मंसिर १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf 02/28/2021 - 11:42
मिति २०७७ साल मंसिर ०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु ०७७/०७८ मिति २०७७ साल मंसिर ०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf 02/28/2021 - 11:41