Chief Minister

श्री महेन्द्र बहादुर शाही

माननीय मुख्यमन्त्री

Karnali Infographics

 

TekSir

श्री टेकनारायण पाण्डे

प्रमुख सचिव

i

श्री लक्ष्मी कुमारी बस्नेत

सचिव

Balsagar

श्री बलसागर गिरी

सचिव कानून

मन्त्रालयको निर्णय :

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
२०७६साल श्रावण १४ गते देखि आश्विनसम्मका निर्णयहरु ०७६/०७७ २०७६साल श्रावण १४ गते देखि २०७६ साल आश्विनसम्मका निर्णयहरु.pdf 11/04/2019 - 12:48
२०७६ साल साउन ०९ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु ०७६/०७७ २०७६ साल साउन ०९ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf 07/28/2019 - 16:38
२०७६ बैशाखदेखि असारसम्मका निर्णयहरु ०७५/०७६ ३. ०७६ बैशाखदेखि असारसम्मका निर्णयहरु.pdf 07/21/2019 - 11:10
२०७५ पौषदेखि चैत्रसम्मका निर्णयहरु ०७५/०७६ २. ०७५ पौषदेखि चैत्रसम्मका निर्णयहरु.pdf 07/21/2019 - 11:08
२०७५साउन देखि मंसिरसम्मका निर्णयहरु ०७५/०७६ १. ०७५साउन देखि मंसिरसम्मका निर्णयहरु_0.pdf 07/21/2019 - 10:17
२०७५ बैसाख ४ देखि असार १८ सम्मका निर्णयहरु ०७४/०७५ ०७५ बैसाख ४ देखि असार १८ सम्मका निर्णयहरु.pdf 07/16/2018 - 16:30
२०७४ फाल्गुण ६ देखि चैत्र ३० सम्मका निर्णयहरु ०७४/०७५ ०७४ फाल्गुण ६ देखि चैत्र ३० सम्मका निर्णयहरु.pdf 07/16/2018 - 16:28