Hon.Chief Minister

श्री महेन्द्र बहादुर शाही

माननीय मुख्यमन्त्री

Body
Karnali Infographics

 

राजकुमार श्रेष्ठ

राज कुमार श्रेष्ठ

प्रमुख सचिव

9858004444

Anand Saru

श्री आनन्द सारु

सचिव

Bharat Kumar Sharma

श्री भरतकुमार शर्मा

सचिव

Shankhar Sir

श्री शंकर बहादुर के.सी.

सचिव (कानून)

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
२०७८ साल साउन २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल साउन २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:58
२०७८ साल असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:54
२०७८ साल असार ३० मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असार ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:51
२०७८ साल असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:47
२०७८ साल असार १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असार १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:44

सचिवस्तरीय निर्णयहरु