Hon.Chief Minister

श्री महेन्द्र बहादुर शाही

माननीय मुख्यमन्त्री

Body
Karnali Infographics

 

CM

श्री चन्द्र मान श्रेष्ठ

प्रमुख सचिव

Anand Saru

श्री आनन्द सारु

सचिव

Balsagar

श्री बलसागर गिरी

सचिव (कानून)

मन्त्रालयको निर्णय :

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मिति २०७७ साल भाद्र ०६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु ०७७/०७८ मिति २०७७ साल भाद्र ०६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf 09/17/2020 - 11:10
२०७७ साल साउन १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयहरु ०७७/०७८ संवत् २०७७ साल साउन १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयहरु.pdf 09/17/2020 - 11:08
२०७७ साल असार २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरु ०७७/०७८ संवत् २०७७ साल असार २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरु.pdf 09/17/2020 - 11:08
२०७७ साल असार १० गते बुधबार भएका निर्णयहरु ०७७/०७८ २०७७ साल असार १० गते बुधबार भएका निर्णयहरु.pdf 09/17/2020 - 11:07
२०७७ साल असार १ गते सोमबार भएका निर्णयहरु ०७७/०७८ २०७७ साल असार १ गते सोमबार भएका निर्णयहरु.pdf 09/17/2020 - 11:05