Chief Minister

श्री महेन्द्र बहादुर शाही

माननीय मुख्यमन्त्री

Secretary

श्री राम प्रसाद थपलिया

प्रमुख सचिव

Joint-Secretary

श्री कलानिधि पौड्याल

सचिव कानून

Secretary

श्री यज्ञराज बोहरा

सचिव