कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६