सूचना तथा समाचार

शिर्षक
कार्यालय कार्यविधि तथा व्यवस्थापन विषयक सेवाकालिन प्रशिक्षण तालिम
कार्यालय कार्यविधि तथा व्यवस्थापन विषयक सेवाकालिन प्रशिक्षण तालिम
प्रिफ्याव भवन निर्माण सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना
तथ्यांकमा कर्णाली प्रदेश
तथ्यांकमा कर्णाली प्रदेश
तथ्यांकमा कर्णाली प्रदेश
स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएको सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित)
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि पुनरावलोकन समिति सम्बन्धमा।
सिलवन्दी दरभाउपत्रको सुचना सञ्चाइएको
सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्वन्धी सूचना