०७६/०७७

क्रं. सं.

नाम, थर

पद

मन्त्रालय

मोबाइल नम्बर

email ID

श्री 

प्र.सचिव

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय

 

९८५८००४४४४

 

श्री लक्ष्मी कुमारी बस्नेत

सचिव

९८४१५५२३१८

luxmibskt@yahoo.com

श्री आनन्द सारु

सचिव

९८५१२२९३०१

saruananda1@gmail.com

श्री बलसागर गिरी

सचिव(कानून)

९८५११३३६७७

giri.balsagar@gmail.com

श्री 

सचिव

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

 

moialkarnali@gmail.com

श्री घनश्याम उपाध्याय

सचिव

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

९८५८०९५०००

moeap6@gmail.com

श्री धर्मेन्द्र झा 

का.मु. सचिव

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

 

mopidskt@gmail.com

श्री धर्मजीत शाही

का.मु. सचिव

सामाजिक विकास मन्त्रालय

९८५८०८९६००

mosdsurkhet@gmail.com

डा. कृष्ण प्रसाद आचार्य

सचिव

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

९८५८०५५१४८

moitfe@gmail.com

डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा

सचिव

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

९८५८०७०६०१

molmacp6@gmail.com