०७८/०७९

क्रं. सं.

नाम, थर

पद

मन्त्रालय

मोबाइल नम्बर

email ID

श्री राजकुमार श्रेष्ठ

प्रमुख सचिव

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय

 

९८५८००४४४४

ocmcmkarnali@gmail.com

श्री भरत कुमार शर्मा

सचिव

९८५७८२१५२१

sharmabharatkumar11@gmail.com

श्री आनन्द सारु

सचिव

९८५१२२९३०१

saruananda1@gmail.com

श्री शंकर बहादुर के.सी.

सचिव (कानून)

९८५११९९६३६

kcshankar2071@gmail.com

श्री झक्क प्रसाद आचार्य

सचिव

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

९८५८०४९६००

moialkarnali@gmail.com

श्री चक्र बहादुर बुढा

सचिव

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

९८५८०९५०००

chakra.budha@gmail.com

moeap6@gmail.com

श्री गणेशराज बस्ती

सचिव

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय

९८५११८५२३३

mopidskt@gmail.com

श्री कृष्ण प्रसाद काप्री

सचिव

सामाजिक विकास मन्त्रालय

९८५८०८९६००

mosdsurkhet@gmail.com

श्री मोहनदेव जोशी

सचिव

उद्योगपर्यटनवन तथा वातावरण मन्त्रालय

९८५८०५५१४८

mojspost@gmail.com

moitfe@gmail.com

डा. किसनलाल भट्ट

सचिव

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

९८५८०७०६०१

secretarymolmac@gmail.com

molmacp6@gmail.com

१०

गोपाल शर्मा

नि. सचिव

 जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय

९८५११४६५९९

dhital.gopalsharma@gmail.com