Hon.Chief Minister

श्री महेन्द्र बहादुर शाही

माननीय मुख्यमन्त्री

Body
Karnali Infographics

 

CM

श्री चन्द्र मान श्रेष्ठ

प्रमुख सचिव

मन्त्रालयको निर्णय :

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मिति २०७७ साल कार्तिक ०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु ०७७/०७८ मिति २०७७ साल कार्तिक ०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf 02/28/2021 - 11:40
मिति २०७७ साल भाद्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु ०७७/०७८ मिति २०७७ साल भाद्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf 02/28/2021 - 11:39
मिति २०७७ साल भाद्र १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु ०७७/०७८ मिति २०७७ साल भाद्र १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf 02/28/2021 - 11:38
मिति २०७७ साल भाद्र ०६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु ०७७/०७८ मिति २०७७ साल भाद्र ०६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf 09/17/2020 - 11:10
२०७७ साल साउन १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयहरु ०७७/०७८ संवत् २०७७ साल साउन १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयहरु.pdf 09/17/2020 - 11:08