Chief Minister

श्री महेन्द्र बहादुर शाही

माननीय मुख्यमन्त्री

Body
Karnali Infographics

 

TekSir

श्री टेकनारायण पाण्डे

प्रमुख सचिव

मन्त्रालयको निर्णय :

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
२०७६ साल चैत्र २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय ०७६/०७७ २०७६ साल चैत्र २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय.pdf 05/03/2020 - 13:22
२०७६ साल चैत्र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय ०७६/०७७ २०७६ साल चैत्र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः_1.pdf 05/03/2020 - 13:21
२०७६ साल चैत्र १० गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय ०७६/०७७ २०७६ साल चैत्र १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः.pdf 05/03/2020 - 13:20
२०७६ साल फाल्गुण २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय ०७६/०७७ २०७६ साल फाल्गुण २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः_3.pdf 05/03/2020 - 13:20
२०७६ साल फाल्गुण ०५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय ०७६/०७७ २०७६ साल फाल्गुण ०५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः_2.pdf 05/03/2020 - 13:19