Hon.Chief Minister

श्री महेन्द्र बहादुर शाही

माननीय मुख्यमन्त्री

Body
Karnali Infographics

 

राजकुमार श्रेष्ठ

राज कुमार श्रेष्ठ

प्रमुख सचिव

9858004444

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मिति २०७८ साल बैशाख देखि असार १ गते सम्मका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु ०७७/०७८ २०७८ साल बैशाख देखि असार १ गते सम्मका निर्णयहरु.pdf 06/22/2021 - 14:39
मिति २०७७ बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७७/०७८ २०७७ बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु.pdf 06/22/2021 - 14:27
मिति २०७६ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७६/०७७ २०७६ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु_1.pdf 04/19/2021 - 13:57
मिति २०७५ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७५/०७६ २०७५ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु.pdf 04/19/2021 - 13:55
मिति २०७४ साल फागुन ६ गते देखि चैत्र ३० गतेसम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७४/०७५ २०७४ फाल्गुन ६ गते देखि चैत्र ३० गते सम्मका निर्णयहरु_0.pdf 02/28/2021 - 11:40

सचिवस्तरीय निर्णयहरु