माननीय मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही

श्री जीवन बहादुर शाही

माननीय मुख्यमन्त्री

Body
Karnali Infographics

 

प्रमुख सचिव

राज कुमार श्रेष्ठ

प्रमुख सचिव

9858004444

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
२०७८ साल साउन २९ गते शुक्रबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७8 साल साउन २९ गते शुक्रबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु.pdf 11/30/2021 - 10:22
२०७८ साल साउन २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल साउन २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:58
२०७८ साल असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:54
२०७८ साल असार ३० मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असार ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:51
२०७८ साल असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:47

सचिवस्तरीय निर्णयहरु