Body

Karnali Infographics

Karnali Susasan

श्री चूडामणि पौडेल

श्री चूडामणि पौडेल

प्रमुख सचिव

Anand Saru

श्री आनन्द सारु

सचिव

Shankhar Sir

श्री शंकर बहादुर के.सी.

सचिव (कानून)

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति Sort descending
मिति २०७४ साल फागुन ६ गते देखि चैत्र ३० गतेसम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७४/०७५ २०७४ फाल्गुन ६ गते देखि चैत्र ३० गते सम्मका निर्णयहरु_0.pdf 02/28/2021 - 11:40
मिति २०७५ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७५/०७६ २०७५ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु.pdf 04/19/2021 - 13:55
मिति २०७६ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७६/०७७ २०७६ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु_1.pdf 04/19/2021 - 13:57
मिति २०७७ बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु ०७७/०७८ २०७७ बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु.pdf 06/22/2021 - 14:27
मिति २०७८ साल बैशाख देखि असार १ गते सम्मका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु ०७७/०७८ २०७८ साल बैशाख देखि असार १ गते सम्मका निर्णयहरु.pdf 06/22/2021 - 14:39

सचिवस्तरीय निर्णयहरु