शिर्षक
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको आ.व. २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
आ.व. २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धमा ।
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धमा ।
चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा तथा फरफारक सम्बन्धमा।
चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा तथा फरफारक सम्बन्धमा।
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सुचना
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सुचना
प्रदेश शासकीय गतिविधि सम्बन्धी लेख रचना पठाउने सम्बन्धमा
न्यायिक सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना