शिर्षक
स्वतः प्रकाशन
विपद् सहयोग आह्वान सम्बन्धी सूचना
सुशासन पुस्तकका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
चालु आ.व ०८०/०८१ को प्रथम त्रैेमासिक प्रगति तथा पत्रकार भेटघाट
चालु आ.व ०८०/०८१ को प्रथम त्रैेमासिक प्रगति तथा पत्रकार भेटघाट
विश्व पर्यटन दिवसको शुभकामना
कर्णाली प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० भदौ ०३ को निर्णायानुसार पुरस्कृत हुनु हुने कर्मचारीहरुको नामावली
आ व २०८०।८१ मा सरुवा गरिएका कर्मचारीहरुको विवरण
गुनासो सुन्ने अधिकारी (Nodal Officer) तोकिएको
गुनासो सुन्ने अधिकारी (Nodal Officer) तोकिएको