शिर्षक
कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९
कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९
कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९
मिति २०७९/१०/०४ गतेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
मिति २०७९/१०/०४ गतेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
मिति २०७९/१०/०४ गतेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
Concept Note पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना
लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समाबेशीकरण सम्बन्धी कर्णाली घोषणा पत्रको मस्यौदामा सल्लाह, सुझाब तथा राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
प्रदेश शासकीय पुस्तकका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको आ.व. २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना