शिर्षक
वार्षिक समीक्षा तथा कार्ययोजना तयारी गोष्ठिमा सहभागी सम्बन्धमा।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फाराम Word File
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धमा
वार्षिक तथा अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारामहरु
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व.२०८०-०८१ मा कार्यान्वयन भएका आयोजनाहरुको प्रगति विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा।
बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना
स्तर वृद्धिका लागि निवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व. २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम