नाम/थर मन्त्रालय सम्पति विवरण
माननीय महेन्द्र बहादुर शाही, मुख्य मन्त्री

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय

सम्पति विवरण.pdf
माननीय प्रकाश ज्वाला, मन्त्री

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

सम्पति विवरण.pdf
माननीय नरेश भण्डारी, मन्त्री

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

सम्पति विवरण.pdf
माननीय दलबहादुर रावल, मन्त्री

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सम्पति विवरण.pdf
माननीय बिमला के सी, मन्त्री

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

सम्पति विवरण.pdf
माननीय नन्दसिह बुढा, मन्त्री

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

सम्पति विवरण.pdf
माननीय खड्ग बहादुर खत्री, मन्त्री

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

सम्पति विवरण.pdf