नाम/थर मन्त्रालय सम्पति विवरण
मा. मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलज्यूको सम्पत्ति विवरण मा. मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलज्यूको सम्पत्ति विवरण.pdf
मा. मन्त्री शेर बहादुर शुढाज्यूको सम्पत्ति विवरण मा. मन्त्री शेर बहादुर शुढाज्यूको सम्पत्ति विवरण.pdf
मा. मन्त्री विर बहादुर शाहीज्यूको सम्पत्ति विवरण मा. मन्त्री विर बहादुर शाहीज्यूको सम्पत्ति विवरण.pdf
मा. मन्त्री विनोदकुमार शाहज्यूको सम्पत्ति विवरण मा. मन्त्री विनोदकुमार शाहज्यूको सम्पत्ति विवरण.pdf
मा. मन्त्री रन सिंह परियारज्यूको सम्पत्ति विवरण मा. मन्त्री रन सिंह परियारज्यूको सम्पत्ति विवरण.pdf
मा. मन्त्री दुर्ग बहादुर रावतज्यूको सम्पत्ति विवरण मा. मन्त्री दुर्ग बहादुर रावतज्यूको सम्पत्ति विवरण.pdf
मा.मन्त्री महेन्द्र के.सी.ज्यूको सम्मत्ति विवरण मा.मन्त्री महेन्द्र के.सी.ज्यूको सम्मत्ति विवरण.pdf
मा. राज्यमन्त्री गमता वि.क.ज्यूको सम्पत्ति विवरण मा. राज्यमन्त्री गमता वि.क.ज्यूको सम्पत्ति विवरण.pdf
मा.मन्त्री कृष्ण कुमार वि.सी.

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

बुझाएको मिति : २०७९।०३।०१

मा.मन्त्री कृष्ण कुमार वि.सी. को सम्पत्ति विवरण.pdf
मा. मन्त्री वेदराज सिंह

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

बुझाएको मिति : २०८०।०३।०२

मा. वेदराज सिंह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री.pdf