Body

Karnali Infographics

Karnali Susasan

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति Sort descending
२०७८ साल असार १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असार १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:44
२०७८ साल असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:47
२०७८ साल असार ३० मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असार ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:51
२०७८ साल असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:54
२०७८ साल साउन २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल साउन २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf 08/19/2021 - 15:58

सचिवस्तरीय निर्णयहरु