शिर्षक
Concept Note पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना
लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समाबेशीकरण सम्बन्धी कर्णाली घोषणा पत्रको मस्यौदामा सल्लाह, सुझाब तथा राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
प्रदेश शासकीय पुस्तकका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको आ.व. २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
आ.व. २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धमा ।
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धमा ।
चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा तथा फरफारक सम्बन्धमा।
चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा तथा फरफारक सम्बन्धमा।
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सुचना