कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व २०७५.७६ को नीति तथा कार्यक्रम (प्रदेश सभाबाट २०७५.०२.३० मा पारित)