शिर्षक
वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्ब्धमा ।
वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्ब्धमा ।
कर्मचारी वैयक्तिक विवरण सम्बन्धी जानकारी ।
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति Korea & Indonesia
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति Australia
२०८० कार्तिक देखि पौषसम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरु
कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।१०।१० गतेको निर्णयानुसार पुरस्कृत हुने सर्वोत्कृष्ट एवम् नमुना कार्यालयहरु
वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृतिमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ।
पुरस्कार सम्बन्धी सूचना ।
सिटरोल सम्बन्धी जानकारी