राज कुमार शर्मा

राज कुमार शर्मा

माननीय मुख्यमन्त्री

Body

Karnali Infographics

Karnali Susasan

डा. गोपीकृष्ण खनाल

डा. गोपीकृष्ण खनाल

प्रमुख सचिव

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
२०७८ साल मंसिर १ गते बुधबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल मंसिर १ गते बुधबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु.pdf 11/30/2021 - 10:28
२०७८ साल कार्तिक ७ गते आइतबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल कार्तिक ७ गते आइतबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु.pdf 11/30/2021 - 10:27
२०७८ साल असोज ०६ गते बुधबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल असोज ०६ गते बुधबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु.pdf 11/30/2021 - 10:25
२०७८ साल भदौ २३ गते बुधबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल भदौ २३ गते बुधबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु.pdf 11/30/2021 - 10:24
२०७८ साल साउन २९ गते शुक्रबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७8 साल साउन २९ गते शुक्रबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु.pdf 11/30/2021 - 10:22

सचिवस्तरीय निर्णयहरु