राज कुमार शर्मा

राज कुमार शर्मा

माननीय मुख्यमन्त्री

Body

Karnali Infographics

Karnali Susasan

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति Sort ascending
२०७९।१।७ देखि ३।१ सम्मका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७९।१।७ देखि ३।१ सम्मका निर्णयहरु_0.pdf 06/17/2022 - 12:11
२०७८।९।१४ देखि १२।२९ सम्मका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८।९।१४ देखि १२।२९ सम्मका निर्णयहरु.pdf 06/17/2022 - 11:53
२०७८।८।८ देखि २०७८।८।२२ सम्मका मं प बैठकका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८।८।८ देखि २०७८।८।२२ सम्मका मं प बैठकका निर्णयहरु.pdf 12/24/2021 - 12:32
२०७८ साल मंसिर १ गते बुधबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल मंसिर १ गते बुधबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु.pdf 11/30/2021 - 10:28
२०७८ साल कार्तिक ७ गते आइतबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु ०७८/०७९ २०७८ साल कार्तिक ७ गते आइतबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु.pdf 11/30/2021 - 10:27

सचिवस्तरीय निर्णयहरु