कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय तथा प्रदेश कार्यालयहरुको आधिकारिक वेबसाईट तथा हटलाईन सेवा उद्घाटन समारोह

०७४/०७५


कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा प्रदेश कार्यालयहरुको आधिकारिक वेबसाईट तथा हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाईन सेवा उद्घाटन समारोह यहि मिति २०७५/०२/२४ का दिन यस प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही ज्यूको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ I

कर्णाली प्रदेशको मुख्य पोर्टल लिंक http://karnali.gov.np/ मा गई सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरुको समेत लिंक प्राप्त गर्न सकिने छ I संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) को प्राविधिक सहयोग मा वेबसाईट निर्माण भएका हुन् I

साथै कर्णाली प्रदेश भित्रका गुनासा, सिकायत, उजुरीहरुको सुनुवाई तथा सल्लाह सुझावका लागि हटलाईन टेलिफोन सेवा सुचारु गरिएको छ, नि:शुल्क हटलाईन सम्पर्क नं. १०९६ रहेको छ I

मन्त्रालय तथा प्रदेश कार्यालयहरुको वेबसाईट निम्नअनुसार रहेका छन:

• Office of Province Head: http://oph.karnali.gov.np/
• Office of Chief Minister and Councils of Ministers: http://ocmcm.karnali.gov.np/
• Provincial General Assembly: http://pga.karnali.gov.np/
• Ministry of Economic Affairs and Planning: http://moeap.karnali.gov.np/
• Ministry of Internal Affairs and Law: http://moial.karnali.gov.np/
• Ministry of Social Development : http://mosd.karnali.gov.np/
• Ministry of Land Management Agriculture & Cooperative: http://molmac.karnali.gov.np/
• Ministry of Industry, Tourism, Forest & Environment: http://moitfe.karnali.gov.np/
• Ministry of Physical Infrastructure Development: http://mopid.karnali.gov.np/
• Provincial Financial Comptroller Office: http://pfco.karnali.gov.np/

साथै, नागरिक तथा यस मन्त्रालय विचको सम्पर्क तथा सूचना प्रवाह प्रभावकारी बनाउनका निमित्त यस कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज तथा ट्वीटर ह्यान्डल निर्माण गरिएको छ:

फेसबुक पेजhttps://facebook.com/ocmcm.karnali
ट्वीटर ह्यान्डल: https://twitter.com/ocmcm_karnali