कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६/०७७ को कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिकीकरण