कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएकाे १ बर्ष पुरा भएकाे अबसरमा मा.मुख्यमन्त्रीज्यूबाट जारी मन्तब्य