आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तब्य

अार्थिक वर्ष

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तब्य यस लिंक मा गई प्राप्त गर्नुहोस I