सम्पूर्ण दस्तावेजहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
कार्यालय कार्यविधि तथा व्यवस्थापन विषयक सेवाकालिन प्रशिक्षण तालिम sewakalin talim.pdf ०७६/०७७
प्रिफ्याव भवन निर्माण सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना सिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना दोस्रो पटक.pdf ०७६/०७७
तथ्यांकमा कर्णाली प्रदेश ०७६/०७७
स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएको सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित) शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी.pdf ०७६/०७७
सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्वन्धी सूचना शिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना.docx ०७६/०७७
२०७६ साल साउन ०९ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७६ साल साउन ०९ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
२०७६ बैशाखदेखि असारसम्मका निर्णयहरु ३. ०७६ बैशाखदेखि असारसम्मका निर्णयहरु.pdf ०७५/०७६
२०७५ पौषदेखि चैत्रसम्मका निर्णयहरु २. ०७५ पौषदेखि चैत्रसम्मका निर्णयहरु.pdf ०७५/०७६
२०७५साउन देखि मंसिरसम्मका निर्णयहरु १. ०७५साउन देखि मंसिरसम्मका निर्णयहरु_0.pdf ०७५/०७६
नीति तथा कार्यक्रम २०७६-०७७ नीति तथा कार्यक्रम २०७६-०७७.pdf ०७५/०७६
कर्मचारी हाजिर हुन आउने सम्बन्धी सुचना कर्मचारी हाजिर हुन आउने सम्बन्धी सुचना1.PDF ०७५/०७६
नेपाल विविध सेवा रा.प.अनं प्रथम श्रेणीकाे कर्मचारी समायोजन जेष्ठता सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६
नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.अनं प्रथम श्रेणीकाे कर्मचारी समायोजन जेष्ठता सम्बन्धी सूचना LIsti out.docx ०७५/०७६
नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.अनं द्धितीय श्रेणीकाे कर्मचारी समायोजन जेष्ठता सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६
प्रदेश सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ प्रदेश सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf ०७५/०७६
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएकाे १ बर्ष पुरा भएकाे अबसरमा मा.मुख्यमन्त्रीज्यूबाट जारी मन्तब्य कर्णाली-प्रदेश-सरकारका-मुख्य-कार्य.pdf ०७५/०७६
मा.मन्त्रीहरूकाे पारिश्रमिक,भ्रमण खर्च तथा भैपरी खर्च ०७५/०७६
मा.मन्त्रीहरूकाे पारिश्रमिक,भ्रमण खर्च तथा भैपरी खर्च ०७५/०७६
ट्रस सहितको तला निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्यवानको सूचना बोलपत्र सम्बन्धी सूचना.docx ०७५/०७६
पदाधिकारी र कार्यालय तर्फको खर्चको अभिलेख असोज १.pdf , असोज २.pdf , कार्तिक १.pdf , कार्तिक २.pdf , भाद्र १.pdf ०७५/०७६
अन्तर प्रदेश परिषद बैठकबाट स्वीकृत संघीयता कार्यान्वयन कार्ययाेजना। संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना.pdf ०७५/०७६
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.docx ०७५/०७६
एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.docx ०७५/०७६
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Laptop, Computer, Printer and others Tender Notice.docx ०७५/०७६
२०७५ बैसाख ४ देखि असार १८ सम्मका निर्णयहरु ०७५ बैसाख ४ देखि असार १८ सम्मका निर्णयहरु.pdf ०७४/०७५
२०७४ फाल्गुण ६ देखि चैत्र ३० सम्मका निर्णयहरु ०७४ फाल्गुण ६ देखि चैत्र ३० सम्मका निर्णयहरु.pdf ०७४/०७५
आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तब्य ०७५/०७६
Policy and Programme - Karnali Province (Unofficial Translation) Policy and Programme-Karnali Province-Unofficial Translation-Final-ST.pdf ०७५/०७६
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व २०७५.७६ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf ०७५/०७६
आर्थाक बर्ष २०७४/७५ को तेस्रो चौमासिकको लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम, २०७४।२०७५.pdf ०७४/०७५