सम्पूर्ण दस्तावेजहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
कार्यालय संचालन व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी सूचना ! ०७६/०७७
कार्यालय संचालन व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी सूचना ! ०७६/०७७
प्रदेश सरकार गठन भएको दोस्रो वर्षको अवसरमा प्रकाशित संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरण (2075/11/3 देखि 2076/11/2 सम्म) संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरण.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार गठन भएको दोस्रो वर्षको अवसरमा प्रकाशित संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरण (2075/11/3 देखि 2076/11/2 सम्म) संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरण.pdf ०७६/०७७
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६ कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६.pdf ०७६/०७७
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६ कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६.pdf ०७६/०७७
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६ कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६.pdf ०७६/०७७
प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf ०७६/०७७
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका_0.pdf ०७६/०७७
बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रम संचालन कार्यविधि बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रम संचालन कार्यविधि_0.pdf ०७६/०७७
श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि श्रमदिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf ०७६/०७७
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि_1.pdf ०७६/०७७
२०७६साल श्रावण १४ गते देखि आश्विनसम्मका निर्णयहरु २०७६साल श्रावण १४ गते देखि २०७६ साल आश्विनसम्मका निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
कार्यालय कार्यविधि तथा व्यवस्थापन विषयक सेवाकालिन प्रशिक्षण तालिम sewakalin talim.pdf ०७६/०७७
प्रिफ्याव भवन निर्माण सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना सिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना दोस्रो पटक.pdf ०७६/०७७
तथ्यांकमा कर्णाली प्रदेश ०७६/०७७
स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएको सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित) शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी.pdf ०७६/०७७
सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्वन्धी सूचना शिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना.docx ०७६/०७७
२०७६ साल साउन ०९ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७६ साल साउन ०९ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
२०७६ बैशाखदेखि असारसम्मका निर्णयहरु ३. ०७६ बैशाखदेखि असारसम्मका निर्णयहरु.pdf ०७५/०७६
२०७५ पौषदेखि चैत्रसम्मका निर्णयहरु २. ०७५ पौषदेखि चैत्रसम्मका निर्णयहरु.pdf ०७५/०७६
२०७५साउन देखि मंसिरसम्मका निर्णयहरु १. ०७५साउन देखि मंसिरसम्मका निर्णयहरु_0.pdf ०७५/०७६
नीति तथा कार्यक्रम २०७६-०७७ नीति तथा कार्यक्रम २०७६-०७७.pdf ०७५/०७६
कर्मचारी हाजिर हुन आउने सम्बन्धी सुचना कर्मचारी हाजिर हुन आउने सम्बन्धी सुचना1.PDF ०७५/०७६
नेपाल विविध सेवा रा.प.अनं प्रथम श्रेणीकाे कर्मचारी समायोजन जेष्ठता सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६
नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.अनं प्रथम श्रेणीकाे कर्मचारी समायोजन जेष्ठता सम्बन्धी सूचना LIsti out.docx ०७५/०७६
नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.अनं द्धितीय श्रेणीकाे कर्मचारी समायोजन जेष्ठता सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६
प्रदेश सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ प्रदेश सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf ०७५/०७६
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएकाे १ बर्ष पुरा भएकाे अबसरमा मा.मुख्यमन्त्रीज्यूबाट जारी मन्तब्य कर्णाली-प्रदेश-सरकारका-मुख्य-कार्य.pdf ०७५/०७६
मा.मन्त्रीहरूकाे पारिश्रमिक,भ्रमण खर्च तथा भैपरी खर्च ०७५/०७६