सम्पूर्ण दस्तावेजहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि नियम अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि नियम.pdf ०७६/०७७
दलित महिला आय आर्जन कार्यविधि, २०७७ दलित महिला आय आर्जन कार्यविधि, २०७७.pdf ०७६/०७७
बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि ,२०७७ ०७६/०७७
२०७७ साल जेठ १६ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७७ साल जेठ १९ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
२०७७ साल जेठ १६ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७७ साल जेठ १६ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
२०७७ साल जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७७ साल जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
२०७७ साल बैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७७ साल बैशाख २६.pdf ०७६/०७७
२०७७ साल बैशाख ०४ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७७ साल बैशाख ०४.pdf ०७५/०७६
२०७७/०७८ काे नीति तथा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम.pdf ०७७/०७८
२०७७ बैसाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७७ बैसाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
२०७७ बैसाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७७ बैसाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
२०७७ बैसाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु ०७६/०७७
२०७६ साल चैत्र २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७६ साल चैत्र २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय.pdf ०७६/०७७
२०७६ साल चैत्र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७६ साल चैत्र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः_1.pdf ०७६/०७७
२०७६ साल चैत्र १० गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७६ साल चैत्र १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः.pdf ०७६/०७७
२०७६ साल फाल्गुण २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७६ साल फाल्गुण २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः_3.pdf ०७६/०७७
२०७६ साल फाल्गुण ०५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७६ साल फाल्गुण ०५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः_2.pdf ०७६/०७७
२०७६ साल माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७६ साल माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः_3.pdf ०७६/०७७
२०७६ साल माघ ०९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७६ साल माघ ०९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः_2.pdf ०७६/०७७
२०७६ साल पौष २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७६ साल पौष २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः_1.pdf ०७६/०७७
२०७६ साल पौष ०८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७६ साल पौष ०८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः.pdf ०७६/०७७
२०७६ साल कार्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७६ साल कार्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः_1.pdf ०७६/०७७
२०७६ साल कार्तिक १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७६ साल कार्तिक १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः.pdf ०७६/०७७
२०७६ साल कार्तिक ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु २०७६ साल कार्तिक ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः.pdf ०७६/०७७
कार्यालय संचालन व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी सूचना ! ०७६/०७७
कार्यालय संचालन व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी सूचना ! ०७६/०७७
प्रदेश सरकार गठन भएको दोस्रो वर्षको अवसरमा प्रकाशित संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरण (2075/11/3 देखि 2076/11/2 सम्म) संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरण.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार गठन भएको दोस्रो वर्षको अवसरमा प्रकाशित संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरण (2075/11/3 देखि 2076/11/2 सम्म) संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरण.pdf ०७६/०७७
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६ कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६.pdf ०७६/०७७
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६ कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६.pdf ०७६/०७७