लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समाबेशीकरण सम्बन्धी कर्णाली घोषणा पत्रको मस्यौदामा सल्लाह, सुझाब तथा राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

कर्णाली प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
मितिः २०७९/०८/२२

लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समाबेशीकरण सम्बन्धी कर्णाली घोषणा पत्रको

मस्यौदामा सल्लाह, सुझाब तथा राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

Subscribe to ०७९/०८०