फोटो
Body

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको संक्षिप्त राजनैतिक जीवनी :
 

मोवाईल नम्बर
मोवाईल नम्बर : 9851042576