सूचना तथा समाचार

शिर्षक
प्रदेश सरकार गठन भएको दोस्रो वर्षको अवसरमा प्रकाशित संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरण (2075/11/3 देखि 2076/11/2 सम्म)
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय २०७६
कार्यालय कार्यविधि तथा व्यवस्थापन विषयक सेवाकालिन प्रशिक्षण तालिम
कार्यालय कार्यविधि तथा व्यवस्थापन विषयक सेवाकालिन प्रशिक्षण तालिम
प्रिफ्याव भवन निर्माण सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना
तथ्यांकमा कर्णाली प्रदेश
तथ्यांकमा कर्णाली प्रदेश
तथ्यांकमा कर्णाली प्रदेश