विपद् कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकम

०७६/०७७

प्रदेश विपद् कोषको परिचालन तथा व्यवस्थापन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ। उक्त कोषमा जम्मा भएको अद्यावधिक विवरण तल दिइएको लिङ्कमा गएर प्राप्त गर्न सकिन्छ। 

bipad kosh collection
प्रदेश विपद् कोषमा जम्मा भएको रकम हेर्नुहोस