मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमका झलकहरु